FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 UZAVRETEJ NA DIAĽKU

v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základezmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy. Neslúži na uplatnenie reklamácie.)

Predávajúci:

GRANITO SARDINIA, s.r.o., Hurbanova 695/32, Kopčany 908 48,  IČO: 45708801,  DIČ: 2023110056, IČ DPH: SK2023110056

Kupujúci:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:………………………………………………………

Adresa spotrebiteľa: ……………………………………………………………………..

 

Týmto oznamujem predávajúcemu: GRANITO SARDINIA, s.r.o., Hurbanova 695/32, Kopčany 908 48,  že odstupujem od zmluvy na tento tovar: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Dátum objednania a dátum prijatia tovaru:………………………………………………………………………

 

Číslo faktúry /dokladu o kúpe výrobku: …………………………………………………………………………..

 

Číslo účtu, na ktorý žiadam zaslať platbu za vrátený tovar:……………………………………………….

 

Dôvod odstúpenia (nepovinný údaj): …………………………………………………………………………….

 

Podpis spotrebiteľa: …………………………………..

Dátum: …………………………………………………….

Comments for this post are closed.