Obklad Gneis ZELENÝ – Rula.

Pri tejto realizácii bol použitý prírodný kameň Gneis – Rula, nepravidelná obklad v 1 – 3 cm hrúbke.